När jag coachar brukar jag fråga vilka utmaningar som denne chef ställs inför.
Svar är allt ifrån; spenderar för mycken tid på jobbet och försakar familjen, är inte bekväm med konflikter, hur coacha och vara professionell, hur hantera ett medarbetare samtal, m.m.

Vad skulle du säga är din utmaning i din chefsroll?

 

Kjell NilssonTänk Dig hur det skulle vara att ha tillgång till alla Dina resurser för att kunna åstadkomma de resultat Du drömmer om.
Vad skulle det innebära för Dig att kunna klargöra Dina målsättningar, förstå Dina värderingar samt att skapa konkreta och klara handlingsplaner, för att uppnå en förbättring och förändring i Ditt liv?
Med vårt stöd och Din inneboende kunskap har Du den möjligheten!

Intresserad?

Nöjda kunder inkluderar SAAB, Outokumpu, Volvo, Consensus, Atlas Copco, ALMI, Nikken UK, Nordea, IF Start, Korsnäs, Skanska, privatpersoner m.fl, m.fl.

Nyfiken?