Nöjda kunder inkluderar SAAB, Outokumpu, Volvo, Consensus, Atlas Copco, ALMI, Nikken UK, Nordea, IF Start, Korsnäs, Skanska, privatpersoner m.fl, m.fl.

"Kjell är karismatisk och fängslande, bjuder på hela sin personlighet när han håller föredrag eller undervisar och är mycket uppskattad både av åhörare och uppdragsgivare."

Jill Dunker, fd Utbildningsansvarig Axelsons Gymnastiska Institut


"Efter workshop med Kjell på ALMI tror jag mer på mig själv och att jag klarar mer, vågar fråga och vara nyfiken.
Fick med mig nya användbara metoder och fick bra redskap i mitt arbete som coach.
Med humor och allvar fick vi ta del av nya utvecklande tankesätt där vi lärde oss att våga ta fler steg och föra samtal framåt. Vi blev helt enkelt engergipåfyllda."
Ann-Sofie Olsson Företagsrådgivare ALMI

"Kjell ger stöd och hjälp till självhjälp i vår organisation
"
Jan Ryden VD Nordea Örebro

”Kjell Nilsson är så bra!”
Jag anordnar flera större seminarier varje år där jag hyr in Sveriges bästa föreläsare inom försäljning och ledarskap. I December 2008 föreläste Kjell för “Arndt´s,” som är Sveriges största affärsnätverk för försäljningsansvariga. Kjell överträffade allas förväntningar som redan var höga och mina medlemmar var väldigt nöjda med föreläsningen. ”Tack Kjell!”

Mikael Arndt

"Att tänka rätt hjälper oss att nå våra målsättningar. Kjell ger oss stöd och verktyg för att lyckas."

Therese Deutsch 
Human Resources Professional Atlas Copco Rock Drills AB

"Dear Kjell,

I just want to thank you for your valuable work in these past years.
On my path as an International Trainer in Personal development you have trained and formed and sharpened my presence and presentation skills. Your personal Coaching and Supervision, the clarity in your observation and in the design of experiential exercises, were and still are of great value to me.
Organisations will profit through you by sharpening their discriminative awareness in a decision-making process and your skills in preparing managers for a leading position.
Yours Victor Bischoff"
(Tutor at Cranfield Management Dev. ,Cranfield University, Great Britain)

" Detta är den bästa kurs jag gått på i Atlas Copco's regi. Detta är en kurs för alla."

Jimmy Eriksson, Service Engineer Atlas Copco Rock Drills AB


"I’ve been working as trainer for ca. 30 years. I have been supervised by many trainer colleagues and other specialists. The cooperation with Kjell Nilsson was extremely enriching and supportive. Kjell’s knowledge about the training stuff is large and he has a good systemic approach in leading a coming trainer.
It has been a pleasure to be a member in his trainers’ group in Nikken."
Kristiina Harju
MA, Organization Consultant FINOD

"Vi anlitade Kjell för att hålla en coachutbildning för lärare som handleder gymnasieelever i UF-företagande. Den blev så uppskattad och efterfrågad att vi har gjort den i repris och planerar en fortsättningskurs inom kort. Det lärarna uppskattade mest var att de fick konkreta ”redskap” att ta med sig i sitt arbete och att det gavs gott om utrymme att träna coachteknik under utbildningen. Detta i kombination med många glada skratt och trevlig stämning!"

Camilla Nicander, regionchef Ung Företagsamhet Örebro län